Velkommen til oss

Alle har noko å gi og alle treng ei hand. Me brenn for at menneske skal møtast og vera til nytte for kvarandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skapar ny meining i livet.

Sentralen har som mål å mobilisera til frivillig innsats i Vindafjord kommune. Me vil vera eit bindeledd mellom menneske som har noko å bidra med og menneske som har behov for frivilligheit.

Aktivitetar

Her finner du litt informasjon om det Vindafjord Frivilligsentral driv med.

Frivilligsentralen og Vindafjord bibliotek tek Bølgja for dei unge!

Les mer

Camp Vindafjord er eit gratis ferietilbod til elevar i 1. - 7. kl i Vindafjord kommune.

Les mer

Møteplass for kreftberørte og deira pårørande i Etne og Vindafjord.

Les mer

Likar du å lesa høgt og samtidig vil vera ein venn? - då søkjer me deg!

Les mer

Glad i aktivitet, men manglar utstyr?

Les mer

Har du eit ynskje om å bli kjent med nye menneske og styrka ditt sosiale nettverk? Kom og bli med på seniortreff!

Les mer

Vindafjord bibliotek, i lag med Vaksenopplæringa, har starta opp med språktreff på Sjøperlo kvar torsdag kl. 12.30 - 14.00

Les mer

Bli med på å gi eldre og mennesker med nedsatt mobilitet ein betre livskvalitet.

Les mer

Bli med og bidra til nye lyspunkt i andre sin kvardag.

Les mer

Vindafjord kommune har satt saman eit koordineringsteam som følger flyktningsituasjonen i Ukraina tett.

Les mer

UngTysdag er ein open møteplass for ungdom på 7.trinn og opp til og med 1. vidaregåande skule.

Les mer

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 04.10 18:00 UngTysdag! Kultur- og læringssenteret, Sjøperlo
Tor 06.10 12:30 Språktreff Sjøperlo
Fre 07.10 11:00 Seniortreff - møteplass Arrangementkaféen på Sjøperlo
Tir 11.10 18:00 UngTysdag! Kultur- og læringssenteret, Sjøperlo
Tor 13.10 12:30 Språktreff Sjøperlo

Bli frivillig

Her kan du varsla Frivilligsentralen om det er noko du kan bidra med. Når info er sendt inn, tek me kontakt med deg så snart me kan.

Oppdrag på Frivillig.no

Me legg jamleg ut oppdrag på https://frivillig.no/vindafjord-frivilligsentral 

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for ein prat om kva me kan gjera for deg og kva du kan gjera for andre.

2022 © Vindafjord frivilligsentral